اخبار

مجموعه پویانمایی “اونترنت”

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۵
  • شماره خبر:5216

سری کامل مجموعه پویانمایی اونترنت تهیه شده در مرکز هنرهای رقومی بسیج.

این مجموعه چالش هایی را که از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آمده است را نمایش میدهد.

 

اونترنت قسمت اول

اونترنت قسمت اول

اونترنت قسمت دوم

اونترنت قسمت دوم

 

اونترنت قسمت سوم

اونترنت قسمت سوم

 

اونترنت قسمت چهارم

اونترنت قسمت چهارم

اونترنت قسمت پنجم

اونترنت قسمت پنجم

نظرات
آخرین اخبار
تبلیغات

همراهان