پویانمایی

مجموعه پویانمایی “خاکریزهای نمکی”

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۵
  • شماره خبر:5288

این مجموعه وقایعی را که برای رزمندگان جنگ تحمیلی، چه در میدان‌های نبرد و چه در زندان‌های عراق اتفاق افتاده بود با نگاهی طنزآمیز روایت می‌کند.

تولید شده توسط مرکز هنرهای رقومی(دیجیتال)بسیج

خاکریزهای نمکی قسمت اول

قسمت اول : پهلوان پنبه ۱

خاکریزهای نمکی قسمت دوم

قسمت دوم : پهلوان پنبه ۲

خاکریزهای نمکی قسمت سوم

قسمت سوم : گودزیلا وارد می شود

خاکریزهای نمکی قسمت چهارم

قسمت چهارم : ماموریت ویژه

خاکریزهای نمکی قسمت پنجم

قسمت پنجم : سین هفتم

خاکریزهای نمکی قسمت ششم

قسمت ششم : دیکتاتورهای ابله

خاکریزهای نمکی قسمت هفتم

قسمت هفتم : جبران می کنم

خاکریزهای نمکی قسمت هشتم

قسمت هشتم : خواب نمای بد شانس

خاکریزهای نمکی قسمت نهم

قسمت نهم : خشم شب

خاکریزهای نمکی قسمت دهم

قسمت دهم : ترکش های پفکی

خاکریزهای نمکی قسمت یازدهم

قسمت یازدهم : توفیق اجباری

خاکریزهای نمکی قسمت دوازدهم

قسمت دوازدهم : برزیلی های آبادانی ۱

خاکریزهای نمکی قسمت سیزدهم

قسمت سیزدهم : برزیلی های آبادانی ۲

 

نظرات
آخرین اخبار
تبلیغات

همراهان