021 - 87 55 13 17
آخرین اخبار
آخرین اخبار
آخرین اخبار

انفعال ممنوع!!!

۸ مهر, ۱۳۹۳

درمیان منابع به دنبال مطالبی در رابطه با واکنش در مقابل تهاجم فرهنگی می گشتم. مدتها بود که مصمم شده…

 با کنکاشی ساده در دنیای اطلاعات می توانید هزاران صفحه را در مورد نقد بازیهای رایانه ای بیابیم  .  اما…

به نام خدا یادش بخیر.... تا چندی پیش بازی های بچه ها حال و هوای دیگری داشت. هوا که رو…