دراین بازدید که روز گذشته 17 اسفند ماه انجام شد،جلسات مشترکی هم با حضور اعضای واحد اصفهان و تهران برگزار شد و هماهنگی برای پروژه های در دست اقدام و در حال تولید مرکز اصفهان به…

آخرین اخبار
تبلیغات

همراهان