021 - 87 55 13 17
آخرین اخبار
آخرین اخبار
آخرین اخبار

دو پویانمایی های گزینه های روی میز و جایزه ایرانی اوباما از مرکز هنرهای رقومی بسیج کرمان (فراسوی ابعاد) ،…

در مراسم آغاز به کار رسمی مرکز هنرهای رقومی سازمان بسیج واحد اقلید،مهدی جعفری بسیج را سرچشمه اتفاقات مثبت و…

  اولین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی بازی های رایانه ای هالیوودی با حضوراستاد حسین بابامرادی،کارشناس مسائل…

اولین نشست از سلسله نشست های آسیب شناسی بازی های رایانه ای،چهارشنبه همین هفته مورخه چهاردهم اسفند ماه با سخنرانی…