اسلایدر (اخبار مهم),مجید اعلمی

انفعال ممنوع!!!

  • ۸ مهر, ۱۳۹۳
  • شماره خبر:1521

درمیان منابع به دنبال مطالبی در رابطه با واکنش در مقابل تهاجم فرهنگی می گشتم. مدتها بود که مصمم شده بودم تا نوشتاری در اهمیّت واکنش هوشمندانه و به موقع در برابر نقشه های تهاجم فرهنگی دشمنان آماده کنم. خبرگان فرهنگی و جنگهای روانی می دانند که بزرگترین برگ برنده در (کنترل) جنگهای فرهنگی و روانی بدست گرفتن ابتکار عمل و عدم انفعال در مقابل دشمن است.
درمسیر تحقیق و تتبع خود به متن فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدم. این دیدار درتاریخ 19/9/1392 برگزار گردیده است.با بررسی بیانات هوشمندانه و فصیح مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدم ، که بخشی از فرمایشات معظم له به اندازه ای شیوا و متقن در مورد موضوع مورد نظیر حقیر بیان شده است که اصل امانت داری ایجاب می کند تا بجای قلم فرسایی اصل بیانات ایشان را بر کاغذ بنگارم.
مقام معظم رهبری :
((من عرض می کنم ما در برخورد با مسائل تهاجمی، پدیده را در اول ورود، حتی قبل از ورود باید بشناسیم . فرض کنید یک چیزی، یک فکری، یک روشی در دنیا دارد رایج می شود، پیدا است که این اینجا خواهد آمد، خُب دنیا دنیای ارتباطات است، دنیای اتصال و ارتباط است، نمی شود حصار کشید، قبل از آنکه بیاید، به فکر باشید که برخورد حکیمانه با این چیست. معنای این همیشه این نیست که ما آن را رد کنیم نه، گاهی یک پدیده ای است که ما آن را می توانیم قبول کنیم، گاهی پدیده ای است که می توانیم اصلاح کنیم، گاهی پدیده ای است که می توانیم اصلاح کنیم، گاهی پدیده ای است که می توانیم یک ذیلی برایش تعریف کنیم که آن ذیل، مشکل آن را برطرف کند. دیرجنبیدن ، دیر فهمیدن ، دیر به فکر علاج افتادن ، این اشکالات را دارد که بعد شما دچار مشکلاتی می شوید که نمی توانید با آنها مواجه بشوید.پس من نمی گویم که فقط موضع دفاعی داشته باشیم، البته وقتی تهاجم هست، انسان باید دفاع کند، شکی نیست. توصیه ی من فقط موضع دفاعی نیست، اما موضع اثباتی، موضع تهاجمی، موضع حرکت صحیح باید داشته باشیم. به هر حال در مقابل فرهنگ مهاجم، بدترین کار، انفعال است، زشت ترین کار، انفعال است، خسارت بارترین کار، انفعال است. فرهنگ مهاجم نباید ما را منفعل بکند، حداکثر این است که بگوییم خیلی خب، ما در مقابل این نمی توانیم یک حرکتی انجام بدهیم، اما منفعل هم نمی شویم، منفعل شدن و پذیرفتن تهاجم دشمن، خطایی است که بایستی از آن پرهیز کرد.
مجیداعلمی
5/7/1393

 

نظرات
آخرین اخبار
تبلیغات

همراهان