گیلان

  • ۱۹ دی, ۱۳۹۵
  • شماره خبر:5668

 

 

 

پروژه های در حال انجام:

انیمیشن سه بعدی شهید رزاقی:میزان پیشرفت ۴۰ درصد

انیمیشن سه بعدی زرد و صورتی:میزان پیشرفت ۸۰ درصد،دوبله هم انجام شده

انیمیشن دو بعدی پشت کوهی ها

کمیک موشن مربوط به لیله المبیت

 

نمونه ای از کارهای مرکز:


نظرات
آخرین اخبار
تبلیغات

همراهان